+ Allah bir kapıyı kapasa, öbüründen giriyorsun İhsan… Bunu nasıl beceriyorsun?…
– Yemek var mı?
+ Bok var…