Pilotlar zehirlenmiş!!! Uçağı uçurabilecek kimse var mı?!!! Kalkmasak?…